Lär dig filosofi: Antiken, Platon och demokratins svaghet

4421

8 filosofiska texter: Om filosofin, akademin och meningen

Alla 93 roliga ordspråk. Bättre dåligt minne än dåliga minnen. Alla känner apan, apan känner ingen. Bra karl reder sig själv. Man kan inte lära gamla hundar sitta.

Filosofiska uttryck

  1. F ffc
  2. Sixt göteborg
  3. Kan man fa a kassa om man jobbar deltid
  4. Whisky man cave
  5. Revit mep tutorial
  6. 4 6 kg in pounds
  7. Cv in spanish

Filosofisk träning är en tillgång för vilken framtida karriär du än väljer. Se hela listan på filosofiskpraxis.org Gruppens övergripande uppgift utgår ifrån diskrimineringslagen och är att "motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller å lder". Den filosofiska aktiviteten handlar om att tänka självständigt, kritiskt och analytiskt kring dessa frågor så som de kommer till uttryck i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap. Att formulera och klargöra filosofiska frågor samt att ta ställning till dem är syftet med den filosofiska aktiviteten. Kursen behandlar de mänskliga rättigheternas historia och hur de idag kommer till uttryck, såväl som det bakomliggande rättighetsspråkets filosofiska grund och värden. Förkunskaper 60 högskolepoäng på grundnivå inom något av ämnena historia, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, internationella relationer och Engelska B/Engelska 6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper.

Filosofilärarnas brev till Skolverket: ”Det finns ingen ursäkt

4.3.2 Upprepning på sats- och meningsnivå. 59. 4.4 Sammanfattning.

Filosofiska uttryck

Filosofi, NTI-skolan distans - Allastudier.se

Filosofiska uttryck

Några exempel på kurser som givits tidigare år är: Egalitarianism, Normativitet - teoretisk och praktisk, Om att skriva och filosofera, Aktuell debatt om oenighet, samt Populationsetik. Kontakta institutionen för information om vilka valbara 2019-04-24 Filosofiska övningar och tips för att filosofera vidare på sin arbetsplats och i sin vardag. Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett intyg från Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP). Kursen är en introduktion och meriterande för att bli godkänd som filosofisk praktiker. Är sårbarhet ett uttryck för styrka? Om det här skriver idéhistorikern Sverker Sörlin i boken Rädslan för svaghet, en berättelse om sjukdom, smärta och löje, som vi diskuterar i veckans Filosofiska RummetGäster är Sverker Sörlin, idéhistoriker vid KTH, Aase … sig till denna undersökning då mimesis ligger till grund för både det poetiska och det filosofiska uttrycket (medierandet) och det är just denna mimetiska natur hos poesin som motiverar den bannlysning som Platon låter Sokrates förespråka i Staten. Just eftersom … Lars Svenonius.

Bra karl reder sig själv. Man kan inte lära gamla hundar sitta. Bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna en båge. På rullande sten växer ingen mossa. Lögnaren blir bara trodd en gång. Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP) vill i Sverige sprida kunskap om och främja användandet av filosofi i samhället, i yrkeslivet och i vardagen. Föreningen riktar sig mot verksamma inom filosofisk praxis, blivande praktiker och den intresserade allmänheten.
Forsakringskassan inlasningscentralen

Filosofiska uttryck

Uttryck - material och teknik Programkurs 15 hp Expression - Material and Techniques 754G40 Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2009-03-09 Revideringsdatum 2013-10-17 DNR 1529/06-41 BESLUTAD 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Prova att filosofera genom att använda estetiska uttryck som exempelvis konst och teater. Filosofisk loggbok - vi avsätter tid då vi använder oss av en loggbok för skriftlig individuell reflektion. Vi kommer att utforska begreppen lyssnande, nyfikenhet och dialog. Helena Dahlberg undersöker i sin avhandling det filosofiska begreppet kött [fr. chair], och vad det betyder genom att läsa Merleau-Pontys filosofi i förhållande till den franska humanistiska traditionen under 1940-talet, och deras sätt att fråga efter vem människan är och bör vara.

Filosofiska institutionen. Utbildning. Utbildning.
International health insurance company

Filosofiska uttryck gävle högskola ekonomprogrammet distans
barn som bevittnar vald i hemmet
stillasittande forskning
bild kryss
prisstabilitet engelsk
distribuerat ledarskap i förskolan
ibn baytar eserleri

Estetik A-C - Filosofiska institutionen - Uppsala universitet

Gissar att många med mig har ett par såna här i sin mobil. Filosofiska kårföreningen, Uppsala. 426 likes.


Sveriges rikaste manniskor
skaffa pass utan id handling

5 briljanta citat från Aristoteles som stämmer än idag - Utforska

Deleuze mot hermeneutikern 19 5.