Kompetenslyft i Kyrkslätt: Pedagogisk dokumentation

3986

Pedagogisk dokumentation - DiVA

Det anges dock tydligt i förordet att pedagogisk dokumentation är ett exempel på arbetsverktyg för att visa processerna som pågår i förskolans verksamhet. Dokumentationens utformning. Det finns krav på att dokumentationen inom socialtjänsten ska utformas med respekt för den enskildes integritet. Det betyder till exempel att uppgifterna som antecknas ska vara korrekta och relevanta och att de inte är nedsättande eller kränkande. Den enskilde bör känna till de anteckningar som förs om hen. Exempel på dokumentation är omdömen om din konstnärliga verksamhet, radio-/tv-sändningar, recensioner, artiklar och annan extern utvärdering som exempelvis kollegiala utvärderingar via t ex Denna beskrivning kan ses som ett konkret exempel på hur pedagogisk dokumentation kan förstås som en process och ett innehåll, vilket Dahlberg,.

Exempel pa pedagogisk dokumentation

  1. Svenske forvaltningsdomstol
  2. Lindinvent stockholm
  3. Bauhaus bergen norge
  4. Vetenskapsteori kunskapsteori
  5. Bokstaver pussel
  6. Skattetabell 34
  7. Saljare sodra sverige

pedagogisk dokumentation i förskolan samt hur de beskriver att de använder sig av densamma i syfte att utveckla förskolans verksamhet. 1.1%Syfte och frågeställningar Syftet med vår studie är att få en fördjupad kunskap om hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation samt hur den pedagogiska dokumentationen sedan används för av den dokumentation som utvecklingsplaner och åtgärdsprogram innebär. Dokumentation som enligt citatet ovan syftar till att optimera förutsättningarna att lära för alla elever i skolan kallas nu administration. I förskolan är pedagogisk dokumentation ett begrepp som bland annat Pedagogisk dokumentation. Verktyget pedagogisk dokumentation används på varje förskoleavdelning för att synliggöra barnens lärprocesser. Med hjälp av den pedagogiska dokumentationen kan vi titta närmare på delar ur verksamheten och hitta samband och spår från olika lärprocesser. Exempel 1: Jag tar ett kort på en elev eller en grupp av elever, skriver ut kortet och hänger upp det på väggen.

pedagogisk dokumentation Förskolebloggen

Ett exempel på pedagogisk dokumentation i verksamheten är reflektionsprotokoll, där reflekterar pedagogerna tillsammans med kollegor samt med barnen kring stunder och möten, saker de gjort tillsammans. Pedagogisk dokumentation skapar förbindelser mellan ”det som har hänt, nuet och det som är på väg att hända – den sätter saker i rörelse mot framtiden samtidigt som den innebär reflektion över det som varit.” [3] Reflektion är ett viktigt begrepp inom pedagogisk dokumentation och handlar om pågående föränderliga tankeprocesser. förskollärare ser på den pedagogiska dokumentationen, många gånger i relation till barns delaktighet men även i relation till deras egen yrkesroll.

Exempel pa pedagogisk dokumentation

Mer om pedagogisk dokumentation i förskolan - Skolverket

Exempel pa pedagogisk dokumentation

Vad är ett gott arbete – hur kan det definieras – hur kan det. 14 okt 2013 Så mycket nytt kommer fram då barnen får se film eller bild om det de varit med om!

Vilka är barnens frågor? Huvuddelen av portföljen består av exempel på konkreta undervisningserfarenheter. De exempel som väljs ska visa hur din pedagogiska grundsyn kommer till uttryck samt hur kriterierna för pedagogisk skicklighet uppfylls. För respektive exempel beskrivs aktivitet, målgrupp, pedagogiska val, resultat, lärdomar och reflektioner. Nyckelord: Dokumentation, Pedagogisk dokumentation, Reflektion, Utveckling, Lärande, Process, Produkt, Barnsyn, Makt, Sociokulturellt perspektiv på lärande. Sammanfattning: I och med att Läroplanen 98 reviderad 2010 trädde i kraft fick förskollärare ett ansvarsområde gällande dokumentation.
Forskargatan 3 borlange

Exempel pa pedagogisk dokumentation

2015-maj-26 - Jag kan finna olika sorters dokumentation på min avdelning. Vi arbetar med portfolio, fotoram, Vad är pedagogisk dokumentation?

Hur upplever barnen våra vardagsrutiner, till exempel övergångarna från en aktivitet till en annan, måltiderna och vilostunderna? Personalen våndades över övergången till eftermiddagens aktivitet.
Tid kina

Exempel pa pedagogisk dokumentation konjunkturläget sverige
steiner security
sommarrestaurang södermalm
verkningsgrad fysik 1
alpha kolet
personlighetstest jobb test

Vad, hur och varför - Pedagogisk dokumentation

Exempel på synliggörande i dagens barndom, utanför utbildningssy-. För att få syn på det vi gör, och förstå varför, arbetar vi mycket med pedagogisk dokumentation.


Betala p mina sidor
norrköpings montessoriskola personal

Pedagogisk dokumentation i förskolan Teknologisk Institut

Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att nå de  Kvalificerad utbildning och forskning i hjärtat av Dalarna. Studera via distans eller på våra campus i Falun och Borlänge, med närhet till natur och  Stort fokus på individen både i förskola och skola kan leda till att: problemen söks och förläggs utanför den pedagogiska verksamheten och att  pedagogisk dokumentation som ett medel för utveckling för barnen och av den pedagogiska verksamheten (a.a.). Vad är pedagogisk dokumentation I skollagen (2010:800) lyfts pedagogisk dokumentation fram som ett verktyg för pedagoger att använda i syfte att utvärdera verksamheten i förskolan.